JUDr. Bc. Kateřina Prouzova

FRANCOUZŠTINA-NĚMČINA-ITALŠTINA

Mou pracovní náplní bylo více jak deset let překládání a tlumočení pro orgány státní správy, až jsem se nakonec rozhodla změnit směr a využít svých znalostí cizích jazyků trochu jinak. Chci je učit. Cizí řeči pro mne vždy představovaly možnost poznání a rozšíření vlastních obzorů. Hovořím plynně anglicky, francouzsky a německy a velmi obstojně italsky. Ve všech těchto jazycích jsem se více či méně v různých časových obdobích svého života cítila jako ryba ve vodě. Studium jsem obohatila stáží Erasmus ve Francii, během pracovních let jsem strávila nějaký čas ve Francii, Itálii a Německu. Všechny jazyky využívám v rovině pracovní i osobní díky přátelstvím navázaným přes státní hranice. Disponuji razítkem soudního tlumočníka jazyka francouzského. Své vlastní zkušenosti, „jak se jazyk naučit“, chci předávat dál. Učení dětí a zejména předání nadšení pro osvojení si cizího jazyka je pro mne cíl, který mi dává smysl.

JÓGA

Stala jsem se instruktorkou jógy tradice ashtanga a vinyasa v roce 2020. V současné době vysílám pravidelné hodiny online a poskytuji osobní hodiny individuálním klientům. Mé lekce jsou dynamičtější, přesto vhodné pro všechny úrovně pokročilosti. Vedení hodiny uzpůsobuji podle celé skupiny.

Vytvářím originální lekce ve stylu vinyasa flow, se zaměřením na různé části těla, protažení i posílení, zvědomění těla a přijetí sama sebe. Každá lekce je jiná a nabízí jedinečný prožitek. Vedu lekce od úrovně začátečníků, kterým představím svět jógy, i lekce pro pokročilé, které nasměruji k překračování jejich vlastních hranic.

Baví mě být s lidmi a nejraději mám osobní lekce, kdy se můžeme naživo setkat, a v pozicích mohu poskytnout manuální dopomoc. Jóga je pro mě o trpělivém poznávání sebe sama, naladění se na tělo a zklidnění mysli tak, abychom životem procházeli vyrovnanější, s přijetím a pokorou. Jóga mi dává radost a sílu a já bych ráda tuto energii předávala dál.