Živé jesličky aneb všecko do Betléma běží

Betlém je  jedna z nejkrásnějších věcí vánočního období, kromě stromečku a  koled. Ať už je živý, dřevěný, keramický, pohyblivý nebo třeba z perníku.
Je velmi pravděpodobné, že letos nebude žádný vánoční jarmark ani Živé jesličky. Budeme si doma za svými okny aranžovat své Betlémy. Pojďte s námi přenést kousek této radosti za okno bývalé obecní Ordinace.

 Pojďme společně vyrobit skoro živý Betlém. Jak to bude fungovat?Máme základní desku města Betléma o velikosti zhruba 50cm x 100cm. Deska má 3 výškové úrovně –  jakési schody o výšce 10cm a hloubce 20cm. Pomozte nám zaplnit, zalidnit Betlém. Spolu se svými dětmi vyrobíte postavičky lidí, zvířat, králů, stromů, domů. Postavy vysoké ca 10 – 15 cm (dospělý pastýř),  z matérie jaká vás napadne, papírové, keramické, dřevěné, plstěné. Měly by být bytelné, aby vydržely i případnou expozici venku (za suchého počasí samozřejmě).Vyrobené postavičky bude možno odevzdávat na Obecním úřadě (v úředních hodinách). Tak, jak budou postupně přicházet, tak je budeme instalovat na desku našeho Betléma. Vy budete moci pozorovat dění ve městě v přímém přenosu. Náš skoro živý Betlém bude k vidění každý den v době adventní v okně Ordinace.Na webu Tušení a na webu obecním bude viset google tabulka, kam můžete zapisovat postavy, které budete chtít vyrobit. Aby se nám nesešlo 6 králů a 8 Marií…

Link na tabulku zde

Těšíme se na vaše nápady, umělecké a originální ztvárnění.Těšíme se, že si na vánoce u Betléma společně zazpíváme.