Kroužky, kurzy

přihlášky pro rok 2022/2023

přihláška pro děti online zde!

přihláška pro dospělé online zde!

Nový rozvrh pro
rok 2022/23 stahujte zde!Pohyb
Divadlo
  • D.ATEL – divadelní ateliér pro děti 8–12 let
Hudba
Výtvarné a užité umění
Cizí Jazyk


Pohyb
Pohybová studia

V době kdy jsou i děti většinu času usezené, je zdravý pohyb více než nutností.  Držení těla, pojmy osa-těžiště, umění dobře spadnout, povědomí o tom kde jaká kost leží a s  čím a čím je propojená, jak správně protahovat svaly, zlepšení fyzické kondice, koordinace pohybů, práce ve skupině, stálá přítomnost živého hudebníka, improvizace, rozvíjení fantazie … to všechno formou, která je přiměřená věku účastníků.

Camino

pro děti 7–9 let
Pondělí: 13:30-15:00 | Kotelna
Cena: 3.150,- / 18 lekcí
Lektor: Veronika Kacianová
Hudební doprovod: Jana Vöröšová

Halali

pro děti 4–6 let
pondělí 15:15–16:00 | Kotelna
cena 2.500,- / 18 lekcí
Lektor: Veronika Kacianová
Hudební doprovod: Jana Vöröšová

Borci

pro děti 5–7 let
pondělí 16:05–16:50
cena 2.500,- / 18 lekcí

lektor: Veronika Kacianová
hudební doprovod: Jana Vöröšová

Létavice

pro děti 10–12 let
Čtvrtek  15:15-16:15 / Kotelna
Cena: 2200,-/ 15 lekcí
Lektor: Žaneta Musilová, Anna Kroupová

Balet

pro děti 8–12let

Základy klasické taneční techniky, citlivý přístup k dětskému tělu dle individuálních dispozic. Důraz je kladen na pochopení základních principů baletu, dlouhé linie, držení těla, správné dýchání, posílení svalů. pod vedením čerstvých absolventek Taneční konzervatoře Duncan Centre.

pro děti 10–12 let
Čtvrtek  16:20–17:20 / Kotelna
Cena: 2.200,- / 15 lekcí
Lektor: Žaneta Musilová, Anna Kroupová

TA.BANDA

pro děti 12–15 let

Pro tanečnice odrostlé Halali a Létavicím. Pro tanečnice, které se chtějí hýbat, učit a vymýšlet nové choreografie, poznávat své tělo a možnosti vyjádření, které pohyb skýtá. Současný tanec, hudba, posilování, protažení, vnímání prostoru, skupiny, práce v detailu, osa, těžiště, skoky, dynamika, práce na zemi, radost z pohybu.

pro děti 12–15 let
Čtvrtek  17:30–19:00 / Kotelna
Cena: 3.100,-/15 lekcí
Lektorky: Žaneta Musilová, Anna Kroupová

Pilates pro dospělé

Pomalou soustavnou prací lze dosáhnout nebývalých výsledků. Zdravé cvičení pod odborným dohledem prováděné, tak aby vám přineslo co možná největší benefity.

středa 19:00–20:00 | Kotelna
cena: 2.700,- / 20 lekcí, 1 lekce / 160 ,-
lektor: Renata Bártová

Joga pro dospělé

[NOVINKA]

Přijďte si užít nedělní večer na hravé lekce vinyasa jógy. Protáhneme se, proplujeme s dechem z ásany do ásany a lekci zakončíme relaxací.

Neděle: 19:00–20:00 | Ateliér pod školou
Cena: 20 lekcí / 2.700,-Kč, 160,-Kč / 1 lekce.
Lektor: Kateřina Marková


Divadlo
D.atel

Divadelní ateliér pro děti

Příběh ožívá, naše tělo s ním! V divadelním ateliéru máme prostor prozkoumat různé situace, které nás lákají, nebo kterých se naopak bojíme. Máme možnost bezpečně prožít všechny emoce, které se k nim pojí…můžeme zkoumat vztahy v této situaci a nahlížet je z různých úhlů pohledu. Můžeme na chvíli být někým jiným, prožít něco nového. To všechno skrze příběhy, jemnou a nenásilnou formou, s radostí a hravostí. Naše lekce nepovedou k jevištnímu tvaru, nýbrž k osvojení si práce s tělem, hlasem a dechem. Cílem setkání je rozvoj představivosti, tvořivosti a fantazie, rozvoj autentického projevu a získání nových zkušeností skrze metody a techniky dramatické výchovy.

pro děti 8–12 let
Pátek 13:30–15:00 / Kotelna
Cena: 2.900,-Kč / 16 lekcí
Lektor: Magdaléna Nejedlá

Hudba

NOTIČKY
Hudebně-výtvarný kroužek pro maminky s dětmi 1,5 – 4 roky
Úterý: 10:00–11:00 / Ordinace
Cena: 1.800,- / 18 lekcí nebo 130,- kč/ 1. lekce
Lektor: Kristýna Žukova

Kroužek určený pro předškolkové děti s doprovodem. Hlavním cílem hudebně-výtvarného kroužku je vzbudit v dětech radost a nadšení z hudby a následné tvořivé výtvarné práce na zpívané téme. Možnost naučit se, zahrát si, zatančit a zazpívat společně s dětmi krásné písničky a pak si něco společně vyrobit. Zažít společné chvilky s hudbou, hraním, smíchem a tvořením.

Kytara pro děti

individuální hodiny pro malé i větší šoumeny. Nenásilně, hravě, ale s jasnou vizí. Písničky, rytmus, všeobecná hudební znalosti. Koncerty v Tuchoměřicích, Nebušicích, závěrečný táborák a mnoho dalšího…

Pondělí, čtvrtek dle domluvy  | Ateliér pod školou
lektor: Anežka Matoušková

Sbor a kapela CVRKOT

pro děti 5–8 let

středa: 17:00–17:45 | Kotelna
cena: 1.500,- / 17 lekcí
lektor: Jana Vöröšová

Pěvecký sbor La Folia

pro děti 9–12 let

písně lidové i umělé, improvizace,  zpěv, doprovod na nástroje nejrůznější, koncertování, příprava happeningů, spolupráce s dalšími kroužky, aktivní zapojení se do kulturního života v obci  masopust, advent, jarmarky, vernisáže a pod. …a hlavně radost z hudby!

středa: 17:45–18:45 | Kotelna
cena: 1.600,- / 17 lekcí
lektor: Jana Vöröšová

Pěvecký sbor La Folia pro dospělé

pokračuje ve směru, kam od svého založení mířil. Originální koncerty s  neotřelou dramaturgií, podpora při akcích, které pořádá obec, spolupráce s profesionálními muzikanty a se sdruženími z Tuchoměřic i v blízkém okolí. Přesahy i na jiná pole než  hudební.

čtvrtek: 19:30–21:00
cena: 500,- / pololetí
lektor: Jana Vöröšová

Ťahuja – ženský sbor pro dospělé

Lidová píseň je něco, co vzniká od nepaměti, něco s čím žijeme po staletí. Něco o co se  třeba nemusíme zajímat, nemusíme ji ani zpívat ani o ní vědět, ale každé setkání s ní provází emocionálně silný zážitek. Hudební uskupení Ťuhaja vzniklo postupně po několika workshopech prožitkového zpívání se Zuzanou Vlčinskou. Snažíme se proniknout a zároveň si užít radost, vztek, smutek i obyčejnost lidových písní. Snažíme se najít harmonii společného zpěvu a energii sdílení. Hledáme a jemně se dotýkáme hnutí v lidských srdcí, která jsou stále stejná, neměnná. Zpíváme převážně úpravy písní Zuzany Vlčinské a pravidelně si ji zveme k supervizi při nácviku repertoáru.

Čtvrtek: 19:30–21:00 | Kotelna
lektor: Jana Vöröšová


Výtvarné a užité umění
Bambola

pro malé princezny 8–12 let

Kroužek, na kterém vznikají malé krásné bytosti. Kroužek na kterém malé krásné a šikovné bytosti získávají rukodělnou zručnost, rozvíjí představivost a zakouší, kolik moc práce stojí udělat si tu nejkrásnější panenku na světe. Žádný předchystaný prefabrikát, všecko včetně šatiček , tělíčka, vlásků…. si děti udělají samy.

Středa: 13:30–15:30 | Ateliér pod školou
Cena: 3.300,- / 16 lekcí


lektor: Hana Uhlíková

Krásná hlína

keramika pro děti

Na našich keramických setkáních si budeme osahávat hlínu a vyzkoušíme si i práci se sádrou. Budeme modelovat, točit na kruhu a vyrobíme si i hrnek ze sádrové formy. Experimentovat budeme s různým dekorováním – engobami i glazurami. Vyzkoušíme si, jaké je to být keramikem i sochařem. Vycházet budeme z potřeb i přání dětí, které se na kroužku sejdou.

úterý 15:20–16:20 děti 5–7 let | Ordinace
cena 2.980,- / 18 lekcí
úterý 16:30–18:00 děti 8–15 let | Ordinace
cena: 3.700,- / 18 lekcí
lektor: Kristýna Fialová

Machovy proužky

výtvarné odpoledne pro děti

V kroužku budeme rozvíjet všímavost, představivost, pozorování, citlivost, odvahu, trpělivost, empatii a mnohé další, vše otištěné do tvorby i života. Seznámíme děti s výtvarným jazykem, působením barev, tvarů, linií, zjistíme, že vše kolem nás k nám může promlouvat, inspirovat nás a obohacovat. Osaháme si různé výtvarné techniky od kresby, malby po grafiku, prostorovou tvorbu či tvorbu v exteriéru, dle zájmu i animaci. Inspiraci a náměty budeme čerpat ze světa kolem nás i  v nás a seznámíme se i se světem umění. Necháme se inspirovat i pohybem, hudbou, textem. Své dojmy a prožitky se budeme učit také verbalizovat. Důraz budeme klást nejen na individuální výsledek ale také na proces, prožitek, společně strávený čas a radost z tvoření a experimentování.

pro děti 6–12 let
Pondělí: 15:15–16:45 | Ordinace
Cena: 3.200,-/ 18 lekcí
Lektor: Ivana Neumannová


Cizí Jazyk

Aby pro vaše děti cizí jazyk nebyl cizí. Hravě a zábavně s ohledem na dětskou duši a její svět. Klademe důraz na schopnost verbální komunikace s naší osvědčenou lektorkou Galynou Baziv.

Angličtina pro nejmenší I

pro děti 3–5 let [začátečníci]

středa 15:00–15:40 | Ordinace
cena: 2.100,- / 18 lekcí
lektor: Galyna Baziv

Angličtina pro nejmenší II

pro děti 3–5 let

středa 15:45–16:25 | Ordinace
cena: 2.100,- / 18 lekcí
lektor: Galyna Baziv

Angličtina pro předškoláky a I. třídu

středa 16:30–17:20 | Ordinace
cena 2.100,- / 18 lekcí
lektor: Galyna Baziv

Angličtina konverzace

pro děti 9–12 let | Ordinace

čtvrtek 13:30 – 15:00 / Ordinace
cena 3.500,- / 18 lekcí (90 min)
lektor: Galyna Baziv

Italština

pro děti 8-12 let

Dolce vita Italia – Itálie je země zaslíbená, plná slunce, moře a umění. Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem…

pondělí 17:45–18:30 | Ateliér pod školou
Cena: 3.100,-Kč / 18 lekcí