Kroužky, kurzy

přihlášky pro rok 2023/2024

přihláška pro děti zde!

přihláška pro dospělé zde!

Nový rozvrh pro
rok 2023/24 stahujte zde!Pohyb
Divadlo
  • D.ATEL – divadelní ateliér pro děti 8–12 let
Hudba
Výtvarné a užité umění
Cizí Jazyk


Pohyb
Pohybová studia

V době kdy jsou i děti většinu času usezené, je zdravý pohyb více než nutností.  Držení těla, pojmy osa-těžiště, umění dobře spadnout, povědomí o tom kde jaká kost leží a s  čím a čím je propojená, jak správně protahovat svaly, zlepšení fyzické kondice, koordinace pohybů, práce ve skupině, stálá přítomnost živého hudebníka, improvizace, rozvíjení fantazie … to všechno formou, která je přiměřená věku účastníků.

Camino

pro děti 7–10 let
Pondělí: 13:30-15:00 | Kotelna
Cena: 3.150,- / 16 lekcí
Lektor: Veronika Kacianová
Hudební doprovod: Jana Vöröšová

Halali

pro děti 3–6 let
pondělí 15:15–16:00 | Kotelna
cena 2.500,- / 16 lekcí
Lektor: Veronika Kacianová
Hudební doprovod: Jana Vöröšová

Borci

pro děti 6–8 let
pondělí 16:05-17:05 | Kotelna
cena 2.500,- / 16 lekcí
lektor: Veronika Kacianová
hudební doprovod: Jana Vöröšová

Balet

Základy klasické taneční techniky, citlivý přístup k dětskému tělu dle individuálních dispozic. Důraz je kladen na pochopení základních principů baletu, dlouhé linie, držení těla, správné dýchání, posílení svalů. pod vedením čerstvých absolventek Taneční konzervatoře Duncan Centre.

pro děti 9–12 let
čtvrtek  15:10–16:10 | Kotelna
cena: 2.600,- / 18 lekcí
lektoři: Natálie Vacková a Radim Klásek

Létavice

pro děti 10–13 let
úterý 16:10-17:10 | Kotelna
cena: 2600,-/ 18 lekcí
Lektor: Natálie Vacková a Radim Klásek

TA.BANDA

Pro tanečnice odrostlé Halali a Létavicím. Pro tanečnice, které se chtějí hýbat, učit a vymýšlet nové choreografie, poznávat své tělo a možnosti vyjádření, které pohyb skýtá. Současný tanec, hudba, posilování, protažení, vnímání prostoru, skupiny, práce v detailu, osa, těžiště, skoky, dynamika, práce na zemi, radost z pohybu.

pro děti 13–16 let
úterý 17:10–18:20 | Kotelna
cena: 2.600,- / 18 lekcí
lektoři: Natálie Vacková a Radim Klásek

Pilates pro dospělé

Pomalou soustavnou prací lze dosáhnout nebývalých výsledků. Zdravé cvičení pod odborným dohledem prováděné, tak aby vám přineslo co možná největší benefity.

středa 19:15–20:15 | Kotelna
cena: 2.700,- / 20 lekcí, 1 lekce / 160 ,-
lektor: Renata Bártová

Joga pro dospělé

Přijďte si užít nedělní večer na hravé lekce vinyasa jógy. Protáhneme se, proplujeme s dechem z ásany do ásany a lekci zakončíme relaxací.

Neděle: 19:00–20:00 | Ateliér pod školou
Cena: 20 lekcí / 2.700,-Kč, 160,-Kč / 1 lekce.
Lektor: Kateřina Marková

Joga pro maminky s dětmi

[novinka]

Lekce určené pro maminky, které si chtějí užít jógu po porodu.

Hodiny budou koncipovány tak, aby se kladl důraz na správné držení těla, posílení středu těla, nezapomeneme na pánevní dno, diastázu a samozřejmě i relaxaci.
Vhodné pro maminky alespoň 2 měsíce po porodu, miminka si poleží na podložce v přítomnosti maminky, starší se prolezou, pohrajou a třeba je i zapojíme do ásán:). https://www.facebook.com/jogovaniskaterinou

středa 10:00–11:00 | Ateliér pod školou
cena 20 lekcí / 2.700,- | 160,-/1 lekce
Lektor: Kateřina Marková


Divadlo
D.atel

Divadelní ateliér pro děti

Příběh ožívá, naše tělo s ním! V divadelním ateliéru máme prostor prozkoumat různé situace, které nás lákají, nebo kterých se naopak bojíme. Máme možnost bezpečně prožít všechny emoce, které se k nim pojí…můžeme zkoumat vztahy v této situaci a nahlížet je z různých úhlů pohledu. Můžeme na chvíli být někým jiným, prožít něco nového. To všechno skrze příběhy, jemnou a nenásilnou formou, s radostí a hravostí. Naše lekce nepovedou k jevištnímu tvaru, nýbrž k osvojení si práce s tělem, hlasem a dechem. Cílem setkání je rozvoj představivosti, tvořivosti a fantazie, rozvoj autentického projevu a získání nových zkušeností skrze metody a techniky dramatické výchovy.

pro děti 8–12 let
Středa 15:30–17:00 | Kotelna
Cena: 3.400,- / 19 lekcí
Lektor: Magdaléna Nejedlá

Hudba
Kytara pro děti

individuální hodiny pro malé i větší šoumeny. Nenásilně, hravě, ale s jasnou vizí. Písničky, rytmus, všeobecná hudební znalosti. Koncerty v Tuchoměřicích, Nebušicích, závěrečný táborák a mnoho dalšího…

rozvrh dle domluvy  | Ateliér pod školou
cena: 7.600,-Kč / 32 lekcí (celý rok)
lektor: Anežka Matoušková

Dětský pěvecký sbor La Folia

pro děti 9–12 let

písně lidové i umělé, improvizace,  zpěv, doprovod na nástroje nejrůznější, koncertování, příprava happeningů, spolupráce s dalšími kroužky, aktivní zapojení se do kulturního života v obci  masopust, advent, jarmarky, vernisáže a pod. …a hlavně radost z hudby!

středa: 17:45–18:45 | Kotelna
cena: 1.600,- / 15 lekcí
lektor: Jana Vöröšová

Smíšený pěvecký sbor La Folia pro dospělé

pokračuje ve směru, kam od svého založení mířil. Originální koncerty s  neotřelou dramaturgií, podpora při akcích, které pořádá obec, spolupráce s profesionálními muzikanty a se sdruženími z Tuchoměřic i v blízkém okolí. Přesahy i na jiná pole než  hudební.

čtvrtek: 19:30–21:00
cena: 500,- / pololetí
lektor: Jana Vöröšová

Ťahuja – ženský sbor pro dospělé

Lidová píseň je něco, co vzniká od nepaměti, něco s čím žijeme po staletí. Něco o co se  třeba nemusíme zajímat, nemusíme ji ani zpívat ani o ní vědět, ale každé setkání s ní provází emocionálně silný zážitek. Hudební uskupení Ťuhaja vzniklo postupně po několika workshopech prožitkového zpívání se Zuzanou Vlčinskou. Snažíme se proniknout a zároveň si užít radost, vztek, smutek i obyčejnost lidových písní. Snažíme se najít harmonii společného zpěvu a energii sdílení. Hledáme a jemně se dotýkáme hnutí v lidských srdcí, která jsou stále stejná, neměnná. Zpíváme převážně úpravy písní Zuzany Vlčinské a pravidelně si ji zveme k supervizi při nácviku repertoáru.

Čtvrtek: 19:30–21:00 | Kotelna
lektor: Jana Vöröšová


Výtvarné a užité umění
Bambola

pro malé princezny 8–12 let

Kroužek, na kterém vznikají malé krásné bytosti. Kroužek na kterém malé krásné a šikovné bytosti získávají rukodělnou zručnost, rozvíjí představivost a zakouší, kolik moc práce stojí udělat si tu nejkrásnější panenku na světe. Žádný předchystaný prefabrikát, všecko včetně šatiček , tělíčka, vlásků…. si děti udělají samy.

středa 17:00-18:30 | ateliér pod školou
cena: 3.300,- / 16 lekcí
lektor: Hana Uhlíková

Krásná hlína

keramika pro děti

Na našich keramických setkáních si budeme osahávat hlínu a vyzkoušíme si i práci se sádrou. Budeme modelovat, točit na kruhu a vyrobíme si i hrnek ze sádrové formy. Experimentovat budeme s různým dekorováním – engobami i glazurami. Vyzkoušíme si, jaké je to být keramikem i sochařem. Vycházet budeme z potřeb i přání dětí, které se na kroužku sejdou.

úterý 15:20–16:20 děti 5–7 let | Ateliér u pošty
cena 2.980,- / 18 lekcí
úterý 16:30–18:00 děti 8–15 let | Ateliér u pošty
cena: 3.700,- / 18 lekcí
lektor: Světlana Friga

Machovy proužky

výtvarné odpoledne pro děti

Kroužek je zaměřený nejen na malování a kreslení, ale i na tvoření. Naším tématem bude tento rok ZEMĚKOULE. Vydáme za dobrodružstvím mezi kontinenty, promalujeme se rozličnými krajinami s jejich faunou a florou, užijeme si cestování se vším všudy a posbíráme nevšední prožitky z výprav, vykopávek i letů do vesmíru. Budeme barevní jako děti z celého světa a naše výrobky budou jedním velkým cestopisem s obsáhlým albem. Co hodina, to jiné místo na globusu, které si samo řekne, jakou techniku nebo médium použijeme. Necháme se prostě unášet na vlnách přítomného okamžiku.

pro děti 8–12 let
Pondělí: 15:15–16:45 | Ateliér u pošty
Cena: 3.200,-/ 18 lekcí
Lektor: Ivana Neumannová

Švadlenka

Jak sám název kroužku napovídá, jedná se o ruční práce, které ve školních osnovách stále nemají své pevné místo. Je určen pro dívky mající potřebu si samy něco doma vyrábět, a lepidlo s nůžkami jim už nestačí.  Během hodin se seznámíme s mnohými předměty z galenterie, abychom věděly, k čemu se hodí patentka, jak přišít zip či knoflík, zaobroubit látku, zalátat ponožku a používat krejčovský metr. Budeme pracovat s různými druhy látek, nití, přízí, bavlnek a vln. Dívky se přiučí základním i vyšívacím stehům, zdokonalí se v háčkování do řady či do kruhu, zvládnou základy pletení na jehlicích, vyzkouší si ušít něco na panenku, naučí se hravě tkát, plést na prstech, drhat náramky či pracovat s ovčí vlnou. Tvořit budeme jak praktické, tak dárkové předměty. Naše setkávání se ponesou v klidném duchu alá „ babička a její vnučky“, která vyžadují snad jen jistou dávku trpělivosti, neb jak se říká: „Co se v mládí naučíš, v dospělosti jako když najdeš“.

pro děti od 9 let
pondělí 13:30–15:00  | Ateliér u pošty
Cena 3200,-Kč / 18 lekcí
lektorka: Ivča Neumannová


Cizí Jazyk

Aby pro vaše děti cizí jazyk nebyl cizí. Hravě a zábavně s ohledem na dětskou duši a její svět. Klademe důraz na schopnost verbální komunikace s naší osvědčenou lektorkou Galynou Baziv.

Angličtina pro nejmenší

pro děti 3–5 let [začátečníci]
středa 15:00–15:40 | Ateliér u pošty
cena 2300,-/19 lekcí (včetně vyzvedávacího servisu z MŠ)
lektor: Galyna Baziv

Angličtina pro předškoláky a I. třídu

středa 15:45–16:25 | Ateliér u pošty
cena 2.300,- / 19 lekcí
lektor: Galyna Baziv

Angličtina pro II. a III. třídu

středa 16:30–17:10 | Ateliér u pošty
cena 2.300,- / 19 lekcí
lektor: Galyna Baziv

Angličtina konverzace

pro děti 9–12 let | Ordinace

středa 13:15 – 14:45 / Ateliér u pošty
cena 3.500,- / 19 lekcí (90 min)
lektor: Galyna Baziv

Italština

pro děti 8-12 let

Dolce vita Italia – Itálie je země zaslíbená, plná slunce, moře a umění. Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem…

pondělí 17:00–17:45 začátečníci, 17:45–18:30 pokročilí | Ateliér u pošty
Cena 3.500,-Kč/19 lekcí