Anna Novotná

Mladá česká dirigentka a sopranistka, Anna Novotná (*1995) se narodila v malém městečku Opočno, nedaleko Hradce Králové, kde strávila své dětství.

Navštěvovala zde Základní uměleckou školu Habrmanova, obor klasický zpěv, pod vedením Růženy Hanušové a Ludmily Kroupové. Také se již od mala věnovala tanci a hře na klavír. V roce 2011 byla přijata na Pražskou konzervatoř, kde studuje klasický zpěv u sólistky Národního divadla, Dany Burešové. O dva roky později úspěšně složila přijímací zkoušky i na druhý hlavní obor, dirigování, do třídy úspěšných dirigentů Miriam Němcové a Hynka Farkače. Již v raném dětství se účastnila mnoha pěveckých soutěží, kde se vždy umístila na prvních místech.

V současné době je dirigentkou a sbormistryní souboru Dětská opera Praha, se kterou se zúčastnila i mnoha zájezdů do zahraničí (např. Milano-EXPO 2015, Paříž, Londýn,…). Od října letošního roku (2015) působí jako sbormistryně sboru Stavební fakulty, pod univerzitou ČVUT, dále se také účastní mnoha aktivit v rámci Pražské konzervatoře (např. opereta Mamzelle Nitouche, studentské představení Čas menuetu, slavnostní koncerty,…) a spolupracuje i s Mezinárodní konzervatoří Praha, kde pomáhá nastudovávat a dirigovat hudební představení na oddělení klasického zpěvu. Často se také věnuje koncertování, jako dirigentka i jako zpěvačka. Další jejím oborem a současně její vášní je pedagogická činnost, které se v současné době věnuje velmi hojně. Je pedagožkou sólového zpěvu a klavírního praktika pro menší děti v Soukromé škole hudby a zpěvu Jiřiny Markové, zároveň má i pár svých soukromých žáků.

Je pravidelně zvána do porot dětských mezinárodních pěveckých soutěží. V současné době je stále studentkou Pražské konzervatoře a hodlá se studiu věnovat i nadále, protože její motto zní: Hudbu se učíme celý život a ani potom jí dostatečně nerozumíme.