Dominika Prokopová

divadelní lektorka, absolventka Masarykovy univerzity v Brně a Katedry výchovné dramatiky na DAMU v Praze.

V současné době dokončuje na této katedře magisterské studium a pracuje jako divadelní lektorka v Divadle Lampion na Kladně. Dále spolupracuje jako lektorka s organizací Post Bellum, Českou filharmonií, FOK nebo Divadlem Na zábradlí.