Galyna Baziv

Angličtinu učím s radostí od roku 2002. Mám zkušenosti s výukou různých věkových kategorií: děti, stredoškoláci, příprava na maturitu a zkoušky, dospělí ,individuální i skupinová výuka. Učím všeobecnou a obchodní angličtinu.

Zajímám se o alternativní způsoby výuky a novu metodiku, jsem členkou učitelského klubu Oxford University Press.

Ve svých hodinách kladu důraz na mluvený projev, výslovnost, interaktivní cvičení.

Vyučovací hodina obsahuje několik částí, kde procvičujeme gramatiku a slovní zásobu, zaměřujeme se na konverzaci, nechybí ani poslechové cvičení a  taktéž čtení a porozumění textů. Vše je upraveno dle potřeby a úrovni pokročilosti žáků s individuálním přístupem.

Hodiny mají tématická zaměření: cestování, restaurace, svátky a jiné kulturní reálie. Cílem je rozmluvit žáky, naučit je rychle reagovat a pokládat otázky, být schopen použít své znalosti i  mimo lekce Aj.

Moje práce – můj  koníček a tak  říkám svým žákům  – Learn English, Live English, Love English.