Jana Vöröšová

studovala skladbu na pražské konzervatoři ve třídě prof. Bohuslava Řehoře a na Hudební fakultě AMU v Praze ve třídě prof. Václava Riedlbaucha. O cenné zkušenosti ji obohatila roční stáž na Koninklijk Conservatoire Brussel. Absolvovala tříměsíční tvůrčí pobyt pod záštitou La Sacem v Paříži. Její skladby byly hrány na festivalech Pražské premiéry, Contempuls, Forfest, Festival delle nazioni Citta di Castello, Orfeo, Calliopée, Présences, Wien Modern a jiných. Také se věnuje tvorbě pro děti. Při těchto projektech oslovuje k spolupráci herce, tanečníky, výtvarníky a jiné umělce.Vznikla tak již celá řada představení propojujících děti, dospělé, amatéry i profesionální hráče. Je zakladatelkou amatérského smíšeného sboru La Folia a kulturně vzdělávacího spolkuTušení, který pořádá koncerty, představení, organizuje výstavy a přednášky. Vede hudební dílny a kroužky, spolupracuje s Institutem Duncan a spolkem Roztoč. Působí jako pedagog na Konzervatoři Duncan Centre.