Jiřina Vítů

vystudovala učitelství chemie a matematiky na Přírodovědecké fakultě UK.Během studia se také intenzivně věnovala angličtině a strávila několik semestrů ve Velké Británii – jako studentka a také jako asistentka na základní škole.Pracovala jako lektorka odborné angličtiny pro studenty chemie na PřF UK a překladatelka populárně naučných knih o matematice.Nyní se věnuje především svým dvěma malým dětem, což považuje za jeden z největších experimentů svého života.