Larissa Sakvina

narozena 1994, Kazachstan

Vystudovala na Konzervatoři v Kazachstanu sbormistrovství. Během studií  se aktivně věnovala  hudbě. Byla členkou církevního a komorního pěveckého sboru. Zároveň zpívala ve skupině „Inzhu“. Při studiích soukromě vyučovala zpěv, intonaci a vedla dětský a dospělý pěvecký sbor. V současné době  studuje Pražskou Konzervatoř, obor dirigování. Pravidelně zpívá v kostele a v Kühnově smíšeném sboru, učí na Základní umělecké škole zpěv a klavír.