Mgr., MgA. Michaela Tůmová

Tel.: +420 774 350 085
E-mail: tumomich@seznam.cz
Datum a místo narození: 8. srpen 1983, Praha

 

Vzdělání

 • 09/2013–09/2014 Divadelní fakulta AMU – Katedra autorské tvorby a pedagogiky
  navazující magisterské studium
 • 10/2006–06/2007 Akademie výtvarných umění v Praze
 • 10/2008–06/2013 Restaurování malířských děl a polychromovaných plastik
  denní magisterské studium
 • 2008–2011 Divadelní fakulta AMU – Katedra autorské tvorby a pedagogiky
  navazující magisterské studium
 • 2010–2012 pilotní program AMU – Divadlo v netradičních prostorách
 • 2003–2008 Pedagogická fakulta UK v Praze
  Katedra výtvarné výchovy
  Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ
  denní magisterské studium
 • 1999 – 2003 Gymnázium Arabská v Praze 6 – humanitní zaměření
  Zakončeno maturitní zkouškou z němčiny, češtiny, základů
  společenských věd, dějepisu.

Účast na workshopech nad rámec studia (výběr) :

2016

 • workshop Od doteku k tanci s Frank van der Ven, Archa; 2 dny
 • workshop fyzického básnictví s Petrem Vášou, Zlomvaz, 1 den

2015

 • Jiří Lossl – Tanec a Veselí; Veselí na Moravě, 5 dní
 • Festival Nultý bod – workshop Fabrice Mazliah, Peter Šavel; 4 dny

2014

 • Body weather workshop s Frank van der Ven; Archa; 2 dny
 • Improevents – workshop se Stephanie Scura; hala Alta; 5 dní
 • Jiří Lossl – Tanec a Veselí; Veselí na Moravě; 5 dní
 • workshop s Maria Codinachs: Od neutrální masky k masce komedie dell arte; 3 dny

2013

 • Farma v jeskyni, 4 dny
 • Festival Nultý bod – Cecile da Costa; 2 dny

2012

 • Festival Nultý bod– workshop s Reka Zsábo, Radim Vizváry, Juschka Weigel; 6 dní

2010

 • Improevents– workshop s Rúth Zaporah; 5 dní

2009

 • Joši Oida – workshop na DAMU; 2 dny

2008

 • Eva Weissmann – workshop + představení v Alfréd ve dvoře

2008

 • Farma v jeskyni : 2 x pětidenní workshop

2007

 • Rafael Degar– dílna biomechaniky a pohybového herectví

2005 – současnost

 • kurzy a letní dílny výrazového tance Antonie Svobodové

 

Divadelní praxe – účast na projektech, autorská představení

2016-14

 • Site specific pohybové improvizace na mostě v rámci Mezinárodního dne tance, s tanečnicí Antonií Svobodovou

2016, 2015

 • Lessons of touch, projekt Miřenky Čechové s účastí dobrovolníků převážně neherců, NoD
 • Věci – absolventské autorské představení; prezentace mj. v rámci festivalu Autorská tvorba Nablízko 2015 ve studiu Řetízek na DAMU

2014

 • Vy restaurujete… – studentská autorské prezentace v Řetízku, Damu, Festival Autorská tvorba nablízko

2012

 • Zahrádky – studentský site specific projekt v Předlicích v Ústí nad Labem, výzkum spojený s představením v tamější zahrádkářské kolonii odsouzené k zániku s účastí místních romských dětí a výstavou jejich prací v galerii Armaturka

2011

 • Kolora 01– studentský site specific projekt; oživení uzavřené textilní továrny v Semilech

2010

 • Vlčí rokle – studentský site specific projekt; plenérová putující performance v prostoru Vlčí rokle u Jílového u Prahy
 • Žížaly – studentská autorská prezentace, divadlo Inspirce, Festival Autorská tvorba nablízko

2009

 • Čekání – studentská autorské prezentace v Řetízku, Damu

2007–14

 • Řada drobných tanečních exteriérových výstupů (Slavonice, Praha, Třeboň)

2002

 • East West, představení Catavento – norsko-česko-portugalský studentský projekt pohybového improvizačního divadla vedený Kjellem Mobergem, prezentace v divadle Alfréd ve dvoře a v Lisabonu

 

Pedagogická praxe

Dlouhodobé práce:

09/2014 – současnost | Gymnázium Elišky Krásnohorské, Ohradní 55, Praha 4, Michle
Pozice Pedagog výtvarné a dramatické výchovy

10/2015 – současnost | Sdružení Roztoč, Roztoky u Prahy
Lektor dramatického volnočasového kroužku pro děti 1. stupně

10/2015 – současnost | DDM Ulita, Na Balkáně 2866/17a, Praha 3
Pozice Lektor dramatického volnočasového kroužku pro děti 2. stupně

2008–současnost | kino Aero, bio Oko, sekce Aeroškola, Biskupcova 31, Praha 3
Pozice koordinátor a lektor Aero, Oko dětem (výtvarné dílny)

10/2011–2013, 2016 | Ekodomov, o.s., V Podbabě 29b/2602, Praha 6
Pozice Lektor environmentálních exkurzí

09/2014–06/2015 | DDM Ulita, Na Balkáně 2866/17a, Praha 3
Pozice Lektor výtvarného volnočasového kroužku pro děti 1. stupně ZŠ

06/2013–06/2015 | Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr, Kubatova 1, Praha 10
Pozice Lektor environmentálních vzdělávacích programů pro školy

09/2012–01/2013 | Kulturní jižní město o.p.s., KC Zahrada, Malenická 1784/2, Praha 4
Pozice Lektor kurzu Ateliér kreativního pohybu pro předškolní děti

Krátkodobé práce:

07/2012 | DDM Ulita, Na Balkáně 2866/17a, Praha 3
pozice Lektor příměstského tábora s ekologicko – výtvarným zaměřením

2009–2011 | Kino Aero, sekce Aeroškola, Biskupcova 31, Praha 3
Pozice Lektor výtvarné, divadelní práce a volnočasových sportovních aktivit na dětském filmovém táboře Aertěk

Praxe související s výtvarným uměním

09–11/2013 | Návrh a realizace výtvarného konceptu pro Sametové posvícení
Satirický průvod masek (prezentace občanských sdružení a aktuálních společenských problémů výtvarně – dramatickou formou)

2005–2008 | Galerie Fotografic, Stříbrná 2, Praha 1
Pozice Prodavač a kustód v galerii

2005 | Ilustrace knihy Sen o Kříži (ISBN 80-903106-8-0)
Praxe v oboru restaurování

08/2015 | Restaurování a konzervování nástěnných maleb v budhistickém klášteře Diskit, svatyni Lhakang Karpo, v Hunderu v Ladakhu, Indii

2005–2014 | Restaurování nástěnných maleb (Kouřim, františkánský klášter v Kadani), restaurování pro Galerii výtvarných umění Ostrava, NG v Praze, práce pro soukromé restaurátory

Jazykové znalosti

 • angličtina – pokročilá,
 • němčina – středně pokročilá,
 • francouzština – začátečník,
 • latina – základy.

Práce s počítačem

Microsoft Word, Microsoft Powerpoint, Microsoft Excel, Adobe Photoshop, Adobe Indesign

Ostatní kurzy a dovednosti

Komunikativnost, aktivní přístup, flexibilita, spolehlivost, otevřenost novým věcem.

Zájmy

Umění a kultura – výtvarné umění, divadlo, hudba (hra na klarinet a flétnu), sport, cestování, filosofie, enviromentální témata – udržitelný rozvoj, zahrada, biostyl, společenské dění, veřejný prostor.