Veronika Zavřelová

je výtvarný pedagog, v současné době učí na základní umělecké škole a lektoruje výtvarné workshopy. Vystudovala Pedagogickou fakultu Karlovy university, obor Výtvarná výchova. Mimo její hlavní zaměření v pedagogice má za sebou ukončené bakalářské studium na Fakultě architektury na ČVUT. Ve svém oboru se snaží rozvíjet všestranně a převádět svět kolem nás a umění do světa dětské fantazie a představivosti.