Angličtina – II. pololetí

Milí rodičové a studenti,

posíláme Vám foto z prvního pololetí středečního kroužku angličtiny a výhled do pololetí druhého.

Období podzim – zima bylo o procvičování slovní zásoby, co nejvíce formou her a za pomoci zábavných pracovních listu. Ve II. pololetí se budeme více soustředit na gradované pracovní listy, zaměřené na základní gramatiku a fonetiku (učebnice Kumon).

Práce se slovníkem zůstává hlavní procvičovanou dovedností. Objednaly jsme výborné Junior Illustrated English Dictionary (5 x výkladový slovník v angličtině). Bylo by fajn, kdyby každý student vlastnil i svůj kapesní česko-anglický slovníček. Kdo vlastni, skvěle se orientuje. Zásobu slov budeme dále rozšiřovat v tematických okruzích a osvědčenou hrou. Příklady používaných materiálů najdete ve foto-příloze.

II. pololetí:

Děti rozdělujeme do skupin:

v 1. skupině jsou děti z 1. – 2. třídy, v hlavním bloku procvičují psaní a čtení a pracuji s obrázkovým pracovními listy a slovníkem,

2. skupina jsou děti z 2. – 3. třídy, umí psát i číst, pracují s gradovanými prac. listy, slovníkem, soustředí se na jednoduchou vetu a rozvíjející slovní druhy,

3. skupina jsou děti s nejaktivnější slovní zásobou. Čtou, tvoří a procvičují v tematických okruzích.

Můžete nám napsat o svoji spokojenosti či nespokojenosti a očekáváních do II. pololetí.
Děkujeme.