Kroužky, kurzy 2018/19

rozpis pro školní rok 2018/2019

pro děti

Camino – pohybové studio | HaLaLi – pohybové studio a sbor |
Kytara | Cvrkot – sbor a kapela |
Creative workshop –angličtina v experimentu |
D.ATEL – divadelní ateliérULITA – na míru dětem ušitá |
MACHOVY PROUŽKY – výtvarné odpoledne | Kung-fu |

pro dospělé

Anglická konverzace | Pilates
Argentinské tango | Smíšený sbor LA FOLIA

Týdenní rozvrh kroužků 2018/19 ke stažení zde.

!!! Přihláška 2018/19 ke stažení | docx | pdf

Platby za kroužky prosím posílejte na účet č. 2000 824 076/2010 (FIO). Do zprávy pro příjemce prosím uveďte název kroužku a jméno účastníka.

Ve všech kurzech počítáme s počtem 16 lekcí za pololetí, pokud není napsáno jinak.

Smíšený sbor La Folia se osamostatnil a nadále funguje jako nový spolek. Od září mu bude hostovat nový sbormistr vynikající klavírista a skladatel Jan Dušek. Přibíráme nové členy!

ZAČÍNÁME V TÝDNU OD 17. 9.!!!

Pro děti
Camino – pohybové studio

Pohyb jako základní vyjadřovací schopnost, pohyb jako přirozenost, pohyb jako životní pocit. Děti jsou vedeny k zdravému a přirozenému držení těla, seznamují se zákonitostmi jako je dynamika, těžiště, osa těla, prostor, návaznost pohybu. Rozvíjejí svou fantazii. Neučí se žádné sestavy, nepapouškují, nekopírují jsou vedeny k porozumění vlastnímu tělu a jeho možnostem. Součástí každé hodiny je průpravná část posilující svalstvo, protahování, pohybové hry rozvíjející představivost, práce s náčiním (míče, hole, šátky, švihadla) a improvizace. Hodiny jsou doprovázeny živou hudbou, na každé lekci je přítomný klavírista korepetitor, děti tak tříbí svůj sluch, hudební cítění.

Pondělí 13:15–14:45 (děti 7–12 let) | Kotelna
Lektorky: Jitka Hradílková, Jana Vöröšová
Cena:  2200,- Kč/pololetí

HaLaLi – pohybové studio a sbor

Pohyb a hudba v jednom, spousta písniček spousta legrace.  Opět se můžeme těšit na Vynášení Smrti, Masopust a další živelná vystoupení plná energie a dětské hravosti. Děti budeme tento rok vyzvedávat přímo v tuchoměřické školce v 15:00.

Pondělí 15:15–16:00 (děti 3-6 let) | Kotelna
Lektorky: Jitka Hradílková, Jana Vöröšová
Cena: 1500,- Kč/pololetí

KYTARA

Děti si osvojují základní hráčské dovednosti s charismatickou lektorkou, která dokáže vzbudit nadšení a zápal pro hru. Každoročně máme možnost sledovat jejich vývoj při nejrůznějších akcích pořádaných obcí.

Úterý 17:30–18:15 | Kotelna
Lektor: Kateřina Malčíková
Cena: 1.800,– Kč/pololetí

Cvrkot – sbor a kapela

Nová podoba dětského sboru La Folia.  Po několikaleté sborové práci jsou děti schopné zpívat a zároveň hrát na nástroje, samy vymýšlet a doprovázet své písně.

Vzniká tak nová platforma, která se neomezuje pouze na vokální hudbu, ale naopak je otevřena veškerým tvůrčím podnětům i těm mimohudebním. Pole pro nová dobrodružství.

Středa 17:15-18:10 (děti 7–12 let) | Kotelna
Lektor: Jana Vöröšová
Cena: 1200,- Kč/pololetí

Creative workshop–angličtina v experimentu

Zábavné pokusy  s bonusem angličtiny a nebo obráceně…zkrátka angličtina v každodenním použití. Netradiční pomůcky, překvapivá rozuzlení…

Pondělí 17:00–18:30 (děti 6.–9. třída) | Kotelna
Lektorka: Martina Zpěváková
Cena: 2500,- Kč/pololetí

D.ATEL – divadelní ateliér

Dramatické umění jako jeden z nejkomplexnějších uměleckých oborů. Rozvíjí všestranně všechny schopnosti, které dítě má. Prohlubuje paměť, zkouší hranice fyzických možností, využívá přirozené muzikality, pracuje s prostorem, učí děti správně artikulovat, pracovat s hlasem a formulovat myšlenky. Rozvíjí obrazotvornost, dějovou linku, pracuje v detailu, ale nutí se zamýšlet i nad celkem. Vyžaduje schopnost komunikace a spolupráce s ostatními herci. Jádrem našeho divadla jsou autorská představení, improvizace (nejtěžší disciplína v oboru) tam míří i průpravná cvičení – hry, se kterými se malí herci v průběhu roku setkají. Tématem letošního roku je Komedie dell’arte.

Čtvrtek 15:00–16:30 (děti 8–12 let) | Kotelna
Lektorka: Ája Marečková
Cena 1800,- Kč/pololetí

ULITA – na míru dětem ušitá

divadelní řádění pro malé komedianty (děti 5-7 let), spousty her, zábavných akcí.

Čtvrtek 15:15–16:45 | Knihovna tuchoměřického kláštera
Lektorka: Františka Hejduková
cena: 1.600,- Kč/pololetí

MACHOVY PROUŽKY – výtvarné odpoledne

Co všechno je umění? Musí malíř umět malovat? Jak bohatý je můj vnitřní svět? Tužkou? Uhlem? Olejem? Temperou? Přijďte se přesvědčit, že svět nemusí být černobílý. Otevřené odpoledne pro všechny malé, velké, starší i nejstarší umělce. Tématické dílny Masopust, Velikonoce, Advent. Součástí bude i příprava výstavy a její vernisáž v prostorách klášterní sýpky, či spolupráce s divadelním ateliérem nebo kapelou Cvrkot.

jedenkrát za 14 dní | 15:15–17:30 | Kotelna
12.10., 2.11., 23.11., 7.12., 14.12., 11.1. , 18.1. (náhrada za lekci v září), 25.1.
Lektorka: MgA. Míša Tůmová
cena: 2.000,– Kč/pololetí

KUNG-FU

rozvoj fyzické zdatnosti a psychycké odolnosti, radost z pohybu.

Styl Hung Gar Styl Hung Gar zvaný též Hung Kuen (pěst rodiny Hung) je jeden z nejvýznamnějších a nejstarších jihočínských bojových stylů, jehož kořeny sahají až do jižního Shaolinu. Patří k velmi málu tradičních stylů, které dále rozšiřují původní techniky a znalosti jižního Shaolinu. Spojuje pět klasických šaolinských zvířat (drak, had, panter, tygr a jeřáb) s pěti elementy (kov, voda, dřevo, oheň a země) taoistické filozofie. Výjimečný charakter tohoto stylu je symbolizován spojením silových technik tygra a pružných pohybů jeřába. Ve stylu harmonicky splývají síla a pružnost v jednotu, což odpovídá filozofii jin – jang. Tygr a jeřáb se stali charakteristickým znakem tohoto stylu.
www.kungfu-praha.com

Pátek 14:00–14:50 (děti 5–12 let) | Kotelna
Lektorka: Petra Lorencová
Cena:  1.600,-Kč/pololetí

Pro dospělé
ANGLICKÁ KONVERZACE

Příjemné večery s vynikající lektorkou v rozhovorech o tématech, které vás zajímají. Diskuze nad jazykovými a překladatelskými problémy. Hodina, která je vedena v úzkém kruhu. Rozjímání nad věcmi, na které není jindy čas a to všechno v angličtině.

Úterý | 19:30–21:00 | Kotelna
Lektorka: Beata Rodlingová
Cena: 3.200,– Kč/pololetí

PILATES

Posilování, protahování problematických svalových skupin. Trpělivá práce, která ovoce přináší. Zkušené oko lektorky odhalí a upozorní na nedokonalost v provedení cviku a opraví vás tak, aby byl co nejefektivnější. Postupné zvyšování nároků na kondici. Čas, který věnujete sobě a svému zdraví.

Středa 18:30–19:30 | Kotelna
Lektorka: Mgr. Renata Bártová
Cena: 1.900,–/pololetí

ARGENTINSKÉ TANGO

Tanec, vášeň, porozumění, krásná hudba, elegantní ženy, sebevědomí muži. Tanec jako meditace, improvizace, souznění s písní. Nemáte si s partnerem co říci? Ideální čas začít spolu tančit a dalších slov netřeba.

Čtvrtek 18:30–19:30 (pokročilí) 19:40–20:40 (začátečníci) | Kotelna
Lektoři: Arneldo Rodríguez
mondalfavillage.mondalfa.cz
Cena: 1.600,–/8 lekcí

SMÍŠENÝ SBOR LA FOLIA

Zpěv je krásná činnost rozvíjející a povzbuzující ducha. Je o to víc naplňující čím více lidí, zpěváků je jí účastno. Sborový zpěv ve své čisté podobě dokáže otevírat srdce. Zpěv je veliké soustředění, práce s dechem, sebekázeň, zhmotnění abstraktních myšlenek. Sborový zpěv je nad to ještě o vcítění se, o spolupráci, vnímání okolí, začlenění se do prostoru. Smíšený sbor La Folia již vykračuje do své čtvrté sezony. Sbor se pravidelně účastní akcí v obci, koncertuje jak v Tuchoměřicích tak v okolí. Doufejme, že i tento rok zazní v Tuchoměřickém kostele o půlnoci na Štědrý den Česká mše vánoční. Sbor se účastní masopustního reje, co by doprovodná kapela. Dalším plánovaným projektem je společný koncert s dětskou částí sboru a s doprovodem komorního ansámblu.

Neděle 18:15–20:15 | Kotelna
Lektor: Jan Dušek
Cena: 800,–/pololetí