Kroužky, kurzy 2016/17

pro děti

Sbor LA FOLIA | Pohybové studio | Kytara
Angličtina – intenzivní kurz | Angličtina pro nejmenší
Divadelní ateliér | Výtvarné odpoledne

pro dospělé

Anglická konverzace | Pilates
Argentinské tango | Smíšený sbor LA FOLIA

Týdenní rozvrh kroužků ke stažení zde.

Přihláška děti  | Přihláška dospělí

Platby za kroužky prosím posílejte na účet č. 2000 824 076/2010 (FIO). Do zprávy pro příjemce prosím uveďte název kroužku a jméno účastníka.Pro děti
SBOR LA FOLIA

Již pátým rokem rokem se děti ze sboru La Folia scházejí a připravují koncerty. Účastní se akcí v obci i mimo ni (Masopust, Vánoční trhy, Svatovítská pouť…). Mají za sebou natočení CD a dokonce premiéru dětské opery Romance. I v nadcházející sezoně si malí zpěváci budou dále rozšiřovat svůj písňový repertoár, prohlubovat a upevňovat rytmické a melodické dovednosti. Seznamovat se v praxi se základy hudebního názvosloví a hudebních zákonitostí. Učit se dobře dýchat a jak správně pečovat o svůj hlas, doprovázet se na jednoduché bicí nástroje. To všechno hravou, nenásilnou a přirozenou formou.

Pondělí 16:10–16:55 (děti 3–6let) | 17:05–18:00 (děti 7–14 let) | Kotelna
Lektorka: Marie Vaňková, MgA. Jana Vöröšová
první hodina 26. 9. 2016
Cena: 800,– / pololetí

POHYBOVÉ STUDIO

Pohyb jako základní vyjadřovací schopnost, pohyb jako přirozenost, pohyb jako životní pocit. Děti jsou vedeny k zdravému a přirozenému držení těla, seznamují se zákonitostmi jako je dynamika, těžiště, osa těla, prostor, návaznost pohybu. Rozvíjejí svou fantazii. Neučí se žádné sestavy, nepapouškují, nekopírují jsou vedeny k porozumění vlastnímu tělu a jeho možnostem. Součástí každé hodiny je průpravná část posilující svalstvo, protahování, pohybové hry rozvíjející představivost, práce s náčiním (míče, hole, šátky, švihadla) a improvizace. Hodiny jsou doprovázeny živou hudbou, na každé lekci je přítomný klavírista korepetitor, děti tak tříbí svůj sluch, hudební cítění.

Uterý 13:30–15:00 (1.–5. tř.) |
15:20–16:05 (děti 3–6 let) | 16:15–17:00 (děti 3–6 let) | Kotelna

Lektorka: BcA. Veronika Kacianová
první hodina 27. 9. 2016
Cena: 90 min 1.800,– | 45 min. 1.200,– / pololetí

KYTARA

Děti si osvojují základní kytarový repertoár, akordy, doprovody. S charismatickým lektorem, který dokáže vzbudit nadšení a zápal pro hru dělají neuvěřitelné pokroky. Každoročně máme možnost sledovat jejich vývoj při nejrůznějších akcích pořádané obcí.

Úterý 17:00–18:00 | Polní 478
Lektor: Mgr. Jan Korda
první hodina 4. 10. 2016
Cena: 45 min. 1.600,– / pololetí

ANGLIČTINA INTENZIVNÍ KURZ

Neustále přemýšlíme, hledáme a zkoušíme jak dětem co nejefektivněji přiblížit svět cizího jazyka. Rozhodli jsme se pro tento rok vyzkoušet novinku. 90 minut intenzivní angličtiny, 90 minut rozvržených do několika bloků, skupina dětí rozvrstvena do několika družin, prostor jedné třídy rozdělen do několika stanovišť. Na každém se děje něco trochu jiného, každá z aktivit rozvíjí jiné schopnosti, děti v rámci své skupiny spolupracují, obohacují se o své názory vše se vzájemně doplňuje a nutí ke spolupráci. Dětem jsou k dispozici 2 rodilí mluvčí a spousta doprovodných pomůcek k tvoření.

Středa 13:30–15:00 (děti 7–12 let) | Kotelnafacebook-icon-preview-1
první hodina 21. 9. 2016
Lektoři: Mgr. Zuzana Vodová, Mgr. Martina Zpěváková
Instrukce, (co budeme dělat v druhém pololetí)
Fotogalerie

Cena: 90 min. 1.800,– / pololetí

! soukromé hodiny angličtiny pro jednotlivce či malé skupinky.
Využijte služeb naší lektorky a  domluvte si soukromé lekce v čase a ve dnech, které vyhovují vám. kontakt  Mgr. Zuzana Vodová – vodovaz@seznam.cz

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ

Čím dříve se děti s cizím jazykem aktivně potkají, tím lepší výsledky v budoucnu mají. Nejmenší děti bez problémů odposlouchají akcent rodilého mluvčího, který později doplní o potřebnou gramatiku a slovíčka. Naučí se spousty jednoduchých říkadel, básniček a písniček. I s malou hodinovou dotací jsou patrné výsledky.

Středa 15:10–15:55  | 16:00–16:45 | MŠ Tuchoměřicefacebook-icon-preview-1
první hodina 21. 9. 2016
Lektorka: Mgr. Zuzana Vodová
Cena: 45 min. 1.000,–Kč / pololetí

DIVADELNÍ ATELIÉR

Dramatické umění jako jeden z nejkomplexnějších uměleckých oborů. Rozvíjí všestranně všechny schopnosti, které dítě má. Prohlubuje paměť, zkouší hranice fyzických možností, využívá přirozené muzikality, pracuje s prostorem, učí děti správně artikulovat, pracovat s hlasem a formulovat myšlenky. Rozvíjí obrazotvornost, dějovou linku, pracuje v detailu, ale nutí se zamýšlet i nad celkem. Vyžaduje schopnost komunikace a spolupráce s ostatními herci. Jádrem našeho divadla jsou autorská představení, improvizace (nejtěžší disciplína v oboru) tam míří i průpravná cvičení – hry, se kterými se malí herci v průběhu roku setkají. Tématem letošního roku je film, těšte se na premiéru!

Čtvrtek 13:30–15:00 | Kotelna
první hodina 22. 9. 2016
Lektorka: Ája Marečková
Cena: 90 min. 1600,– /pololetí

VÝTVARNÉ ODPOLEDNE

Co všechno je umění? Musí malíř umět malovat? Jak bohatý je můj vnitřní svět? Tužkou? Uhlem? Olejem? Temperou? Přijďte se přesvědčit, že svět nemusí být černobílý. Otevřené odpoledne pro všechny malé, velké, starší i nejstarší umělce. Tématické dílny Masopust, Velikonoce, Advent. Součástí bude i příprava výstavy a její vernisáž v prostorách klášterní sýpky, či spolupráce s divadelním ateliérem při přípravě filmu (kulisy, masky).

jedenkrát za 14 dní | 2 hod. 15 min. | Kotelna
první hodina 23. 9. 2016
rozvrh na jaro 2017
Lektorka: MgA. Míša Tůmová
Cena: 135 min. 1600,-Kč/pololetí


Pro dospělé
ANGLICKÁ KONVERZACE

Příjemné večery s rodilou mluvčí v rozhovoru o tématech, které vás zajímají. Diskuze nad jazykovými a překladatelskými problémy. Hodina, která je vedena v úzkém kruhu. Rozjímání nad věcmi, na které není jindy čas a to všechno v angličtině.

Úterý | 20:00–21:00 | Kotelna
první hodina 4. 10. 2016
Lektorka: Karen Ercolino
Cena: permanentka 10 lekcí 1250,– Kč

PILATES

Posilování, protahování problematických svalových skupin. Trpělivá práce, která ovoce přináší. Zkušené oko lektorky odhalí a upozorní na nedokonalost v provedení cviku a opraví vás tak, aby byl co nejefektivnější. Postupné zvyšování nároků na kondici. Čas, který věnujete sobě a svému zdraví.

Středa 18:30–19:30 | Kotelna
první hodina 14.9. 2016
Lektorka: Mgr. Renata Bártová
Cena: permanentka 10 lekcí – 800,-Kč

ARGENTINSKÉ TANGO

Tanec, vášeň, porozumění, krásná hudba, elegantní ženy, sebevědomí muži. Tanec jako meditace, improvizace, souznění s písní. Nemáte si s partnerem co říci? Ideální čas začít spolu tančit a dalších slov netřeba.

Čtvrtek 18:30–19:30 (pokročilí) 19:40–20:40 (začátečníci) | Kotelna 
první hodina 6. 10. 2016
Lektoři: Berrak Yedek, Arneldo Rodríguéz (www.tangonow.cz)
Cena: 8 lekcí – 1600,-Kč

SMÍŠENÝ SBOR LA FOLIA

Zpěv je krásná činnost rozvíjející a povzbuzující ducha. Je o to víc naplňující čím více lidí, zpěváků je jí účastno. Sborový zpěv ve své čisté podobě dokáže otevírat srdce. Zpěv je veliké soustředění, práce s dechem, sebekázeň, zhmotnění abstraktních myšlenek. Sborový zpěv je nad to ještě o vcítění se, o spolupráci, vnímání okolí, začlenění se do prostoru. Smíšený sbor La Folia již vykračuje do své čtvrté sezony. Sbor se pravidelně účastní akcí v obci, koncertuje jak v Tuchoměřicích tak v okolí. Doufejme, že i tento rok zazní v Tuchoměřickém kostele o půlnoci na Štědrý den Česká mše vánoční. Sbor se účastní masopustního reje, co by doprovodná kapela. Dalším plánovaným projektem je společný koncert s dětskou částí sboru a s doprovodem komorního ansámblu.

Neděle 18:15–20:15 | Kotelna 
první hodina 6. 10. 2016
Lektorka: Larissa Sakvina
Cena: 700,– / pololetí